Elementy odwodnienia pasa drogowego

Doki wlotowe / wylotowe

Asortyment S
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
Ø DN
[mm]
Obj.
[m3]
Masa
[kg]
Dok wylotowy 60/50x60x50 600/500 600 500 300 0,399 143
Dok wylotowy 125/100x125x105 1250/1000 150 1050 700 0,531 1330
Dok wylotowy 180x195x165 1800 1950 1650 1200 1,574 3940
Dok wylotowy 290x285x245 2900 2850 2450 1900 4,949 12370

UWAGA: na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania innej średnicy otworów.

Przepusty skrzynkowe zamknięte

Asortyment Sw
[mm]
Hw
[mm]
Sz
[mm]
Hz
[mm]
L
[mm]
Obj.
[m3]
Masa
[kg]
Przepust skrzynkowy 100 100 132 132 100 0,76 1900
  120 120 156 156 100 1,04 2600
  150 150 186 186 100 1,27 3175
  200 150 240 190 100 1,63 4075
  200 200 240 240 100 1,83 4575