Rury betonowe i żelbetowe typu WIPRO

Rury WIPRO to elementy betonowe oraz żelbetonowe, posiadające okrągły przekrój, bez stopki, o długości 2500mm i średnicy DN 300-1200 mm. Dzięki gumowej uszczelce w kielichu zapewniona została szczelność połączenia.

Zastosowanie:
Rury typu WIPRO stosuje się w wilgotnych warunkach lub środowisku oddziaływania chemicznego mało agresywnego (np. do w celu odprowadzania domowych ścieków, oczyszczonych przemysłowych ścieków, wód powierzchniowych lub opadowych). Dzieje się to w sposób grawitacyjny lub czasami pod niskim ciśnieniem, współgrając z większością rodzajów gruntów. Rury WIPRO mogą być także stosowane przy budowie przepustów drogowych.

Parametry techniczne rur betonowych i żelbetowych WIPRO:

 • beton klasy: C40/50
 • nasiąkliwość betonu: < = 5%
 • klasa ekspozycji: X0, XC1, XC2, XC3, XC4
 • stopień wodoszczelności betonu: W8
 • stopień mrozoodporności betonu: F150
 • wysoka odporność na zgniatanie elementu: klasa wytrzymałości odpowiednia wymiarowo (szczegóły w tabeli).

Zalety zastosowania elementów rur i żelbetowych typu WIPRO:

 • wysoka trwałość rur
 • odporność elementów betonowych (klasa betonu C40/50)
 • ponadprzeciętne wytrzymałości zastosowanego betonu (W8, F150, < 6%)
 • szczelność systemów kanalizacji, którą zapewnia zastosowanie uszczelek zintegrowanych
 • odporność na środowisko słabo agresywne chemiczne (agresywność ścieków, wód gruntowych i gleby)
 • możliwość zastosowania rur WIPRO w obszarze niejednolitych obciążeń komunikacyjnych (według normy mostowej)
 • stabilność
 • różnorodna wielkość średnicy
 • rury betonowe i żelbetowe są to materiały sztywne, dlatego pod wpływem obciążenia nie odkształcają się
 • niepalność rur betonowych i żelbetonowych

Wyniki badań rur WIPRO na zgniatanie

Średnica nominalna DN
[mm]
Klasa wytrzymałościObciążenie zgniatające
[kN/m]
250 250 62,5
300 250 75,0
400 200 80,0
500 165 82,5
600 135 81,0
700 135 94,5
800 110 88,0
1000 110 110,0
1200 90 108,0