Laboratorium

Firma posiada laboratorium, które prowadzi oprócz badań wewnętrznych również działalność usługową.

Świadczone usługi:

  • badanie wytrzymałości betonu na ściskanie,
  • oznaczenie nasiąkliwości betonu,
  • oznaczanie składu ziarnowego kruszywa metodą przesiewania
  • na sucho,
    sprawdzanie gotowego wyrobu: bloczek fundamentowy, pustak stropowy i ścienny,
  • badanie wytrzymałości elementów studni na zgniatanie,
  • oznaczanie mrozoodporności betonu – metodą zwykłą wg PN-88/B-06250,
  • projektowanie recept mieszanki betonowej.

Laboratorium posiada odpowiednie maszyny i urządzenia z ważnymi świadectwami wzorcowania.

Dbałość o klienta, spełnienie wymagań i terminowość, miłą obsługę zapewnia odpowiednio przeszkolony personel laboratorium.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!