Fundusze europejskie

Umowa o dofinansowanie Projektu: Program Operacyjny Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Cel projektu
Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Planowane efekty
utrzymanie poziomu zatrudnienia, wsparcie płynności finansowej, dalsze utrzymanie działalności.

Wartość projektu
263.931,24 PLN

Wkład funduszy europejskich
100% – sfinansowane w całości ze środków unijnych.