Polityka Ochrony Środowiska

Nasze stanowisko w zakresie ochrony środowiska jest budowane na przeświadczeniu, że firma Prefabet Kurzętnik odniesie długofalowy sukces jedynie wówczas kiedy będzie działać z poszanowaniem wspólnych interesów obecnych i przyszłych pokoleń.

Jako cel wyznaczyliśmy sobie stałe poprawianie efektywności naszych działań w zakresie ochrony środowiska poprzez np. zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszenie emisji do powietrza.

Firma Prefabet Kurzętnik jako jeden z celów strategicznych, wyznaczyła wdrożenie i osiągnięcie w przyszłości certyfikacji systemu ISO 14001, który ma być potwierdzeniem dobrych praktyk dbania o środowisko.

Nasza polityka ochrony środowiska bazuje na następujących założeniach:

  • stałego ulepszania naszego systemu ochrony środowiska poprzez tworzenie i wdrażanie planów / zamierzeń, które są regularnie uaktualniane,
  • zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska naturalnego poprzez kontrolę emisji szkodliwych substancji, śmieci i odpadków poprzez stosowanie odpowiednich praktyk,
  • używanie wszędzie gdzie to możliwe przyjaznych dla środowiska, poddających się recyklingowi materiałów przyjaznych środowisku i energooszczędnych procesów,
  • stosowanie się do wszelkich dotyczących naszej działalności przepisów i regulacji prawnych,
  • traktowanie troski o środowisko naturalne oraz zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jako wartości nadrzędnych,
  • rozwijanie i wdrażanie bezpiecznych dla środowiska i wydajnych metod pracy i procesów produkcyjnych.

Deklarujemy Państwu, że firma Prefabet Kurzętnik wkłada wiele wysiłku w utrzymanie procesu ciągłego ulepszania naszych działań środowiskowych poprzez troskę o lokalne środowisko i aktywne promowanie strategii jego ochrony.