Polityka Zrównoważonego Rozwoju

Celem P. P. B. „Prefabet Kurzętnik” Sp. z o.o. jest nieustanne umacnianie pozycji rynkowej firmy z poszanowaniem idei zrównoważonego rozwoju poprzez podejmowanie inicjatyw, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w społeczności, wśród której działamy.

Kierując się mottem: „Korzystajmy ze środowiska w taki sposób aby i przyszłe pokolenia mogły z niego czerpać”.

Aspekty zrównoważonego rozwoju uwzględniane są we wszystkich wewnętrznych obszarach działalności naszej firmy. Obejmują one między innymi:

  • oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych,
  • racjonalną gospodarkę materiałową,
  • optymalne wykorzystanie mediów,
  • proces zakupowy – wybieranie dostawców posiadających certyfikacje ISO,
  • optymalizacje dróg transportowych.

Bycie partnerem akceptowanym przez społeczności lokalne oznacza dla Prefabetu Kurzętnik bycie odpowiedzialnym członkiem tejże społeczności, który poprzez swoją działalność przyczynia się do jej aktywności, wspierając tworzenie wzrostu ekonomicznego oraz rozwijanie lokalnego potencjału ludzkiego, a także wspieranie postępu w dziedzinie oświaty, kultury i sportu.

Wierzymy, że kluczem do sukcesu firmy Prefabet Kurzętnik jest rozwój firmy przez wdrażanie nowych technologii umacniających pozycję rynkową, z poszanowaniem idei zrównoważonego rozwoju, tak aby wraz z nami społeczność mogła podnosić jakość życia, gwarantując iż przyszłe pokolenia także będą mogły się cieszyć dobrobytem jakim obdarza nas natura.