Płyty stropowe DKZ - Strop Filigran

Płyty Kanałowe Stropowe

AsortymentSzerokość
[cm]
Objętość
[m3]
Powierzchnia
[m2]
Ciężar
[kg]
S - 240 x 90 0,273 2,16 683
120 0,340 2,88 850
150 0,448 3,60 1120
S - 270 x 90 0,337 2,43 843
120 0,395 3,24 988
150 0,518 4,05 1300
S - 300 x 90 0,377 2,70 943
120 0,443 3,60 1108
150 0,578 4,50 1445
S - 330 x 90 0,415 2,97 1038
120 0,485 3,96 1215
150 0,638 4,95 1600
S - 360 x 90 0,454 3,24 1140
120 0,533 4,32 1333
150 0,697 5,40 1743
S - 390 x 90 0,492 3,51 1230
120 0,577 4,68 1443
150 0,757 5,85 1893
S - 420 x 90 0,531 3,78 1328
120 0,623 5,04 1557
150 0,816 6,30 2040
S - 450 x 90 0,592 4,05 1480
120 0,678 5,40 1695
150 0,889 6,75 2223
S-480 x 90 0,609 4,32 1523
120 0,714 5,76 1785
150 0,935 7,20 2338
S-510 x 90 0,648 4,59 1620
120 0,760 6,12 1900
150 1,000 7,65 2500
S-540 x 90 0,687 4,86 1718
120 0,805 6,48 2012
150 1,055 8,10 2637
S - 570 x 90 0,726 5,13 1815
120 0,851 6,84 2128
150 1,115 8,55 2788
S-600 x 90 0,765 5,40 1913
120 0,896 7,20 2240
150 1,175 9,00 2938
Zastosowanie
przeznaczone do stosowania w stropach, dachach i podobnych zastosowaniach w budownictwie ogólnym, mieszkaniowym i użyteczności publicznej.
Zalety
 • szybki montaż
 • małe zużycie stali zbrojeniowej
 • możliwość wykonywania prac w czasie obniżonej temperatury.
 • Parametry techniczne
  • beton klasy C20/25 (B25)
  • stal klasy A-IIIN oraz A-I
  • klasa ekspozycji XC1, XC2, XC3
  • długość modularna płyty od 240 ÷ 600 cm
  • szerokość modularna płyty: 90, 120, 150 cm
  • zmiana długości modularnej: co 30 cm
  • grubość płyty: 24 cm
  • średnica kanału: 17,8 cm
  • obciążenie charakterystyczne ponad ciężar własny: 4,50 ; 6,00 ; 7,50 ; 10,00 kN/m2
  • odporność ogniowa: REI 60
  • minimalna szerokość podpory: 15 cm.
   Nominalne (gabarytowe) wymiary płyt są mniejsze od wymiarów modularnych o:
  • 30 mm – dla długości,
  • 10 mm – dla szerokości.
  Uwaga: w indywidualnych przypadkach dopuszcza się wykonywanie płyt o długościach pośrednich w stosunku do płyt modularnych.

  Płyty Kanałowe Stropowe SPB

  AsortymentSzerokość
  [cm]
  Objętość
  [m3]
  Powierzchnia
  [m2]
  Ciężar
  [kg]
  S - 240 x 90 0,310 2,16 775
  120 0,361 2,88 906
  150 0,474 3,60 1185
  S - 270 x 90 0,348 2,43 870
  120 0,406 3,24 1015
  150 0,533 4,05 1333
  S - 300 x 90 0,387 2,70 968
  120 0,451 3,60 1128
  150 0,592 4,50 1480
  S - 330 x 90 0,426 2,97 1065
  120 0,496 3,96 1240
  150 0,652 4,95 1628
  S - 360 x 90 0,464 3,24 1160
  120 0,541 4,32 1353
  150 0,711 5,40 1778
  S - 390 x 90 0,503 3,51 1258
  120 0,586 4,68 1473
  150 0,770 5,85 1923
  S - 420 x 90 0,541 3,78 1355
  120 0,631 5,04 1580
  150 0,829 6,30 2073
  S - 450 x 90 0,581 4,05 1453
  120 0,667 5,40 1693
  150 0,889 6,75 2223
  S-480 x 90 0,619 4,32 1548
  120 0,722 5,76 1805
  150 0,948 7,20 2370
  S-510 x 90 0,658 4,59 1645
  120 0,767 6,12 1918
  150 1,007 7,65 2525
  S-540 x 90 0,697 4,86 1743
  120 0,812 6,48 2030
  150 1,066 8,10 2675
  S - 570 x 90 0,735 5,13 1838
  120 0,857 6,84 2143
  150 1,125 8,55 2813
  S-600 x 90 0,774 5,40 1935
  120 0,902 7,20 2255
  150 1,185 9,00 2963
  S - 630 x 90 0,812 5,67 2033
  120 0,947 7,56 2368
  150 1,244 9,45 3110
  S - 660 x 90 0,851 5,94 2128
  120 1,156 7,92 2480
  150 1,303 9,90 3258
  S - 690 x 90 0,890 6,21 2225
  120 1,209 8,28 2593
  150 1,534 10,35 3405
  S - 720 x 90 1,108 6,48 2323
  120 1,259 8,64 2700
  150 1,604 10,80 3555
  Zastosowanie
  przeznaczone do stosowania w stropach, dachach i podobnych zastosowaniach w budownictwie ogólnym, mieszkaniowym i użyteczności publicznej.
  Zalety
 • szybki montaż
 • małe zużycie stali zbrojeniowej
 • możliwość wykonywania prac w czasie obniżonej temperatury.
 • Parametry techniczne
  • beton klasy C20/25 (B25), C25/30 (B30), C30/37 (B37)
  • stal klasy A-IIIN oraz A-I
  • klasa ekspozycji XC1, XC2, XC3
  • długość modularna płyty od 240 ÷ 720 cm
  • szerokość modularna płyty: 90, 120, 150 cm
  • zmiana długości modularnej: co 30 cm
  • grubość płyty: 24 cm
  • średnica kanału: 17,8 cm
  • obciążenie charakterystyczne ponad ciężar własny: 4,50 ; 6,00 ; 7,50 ; 10,00 kN/m2
  • odporność ogniowa: REI 60
  • minimalna szerokość podpory: 15 cm.
   Nominalne (gabarytowe) wymiary płyt są mniejsze od wymiarów modularnych o:
  • 40 mm – dla długości,
  • 10 mm – dla szerokości.
  Uwaga: w indywidualnych przypadkach dopuszcza się wykonywanie płyt o długościach pośrednich w stosunku do płyt modularnych.

  Płyty stropowe FILIGRAN
  strop filigran – płyty stropowe
  Płyty stropowe FILIGRAN to bardzo uniwersalny system stropów żelbetonowych.

  • To rodzaj stropu monolitycznego, który składa się z dwóch podstawowych komponentów konstrukcyjnych:
  • ze strukturalnej płyty szalunkowej, czyli płyty żelbetonowej prefabrykowanej o grubości 5-7 cm;
   z uzupełniającej warstwy betonu, która wylewana jest na budowie.

  Wysokość całkowita stropu hc określana jest razem z grubością tej drugiej części (warstwy betonu), dlatego wartość ta będzie inna szczególnie w obiektach o różnych rozpiętościach stropów, a także z optymalnym zastosowaniem uciąglenia płyt.

  Strop zespolony projektuje się z różnej klasy betonu, w zależności od klasy całej ekspozycji oraz odporności ogniowej. Minimalna klasa materiału prefabrykatu wynosi C25/30, B30 (zgodnie ze specyfikacją techniczną). Parametry techniczne określa projektant stropu.

  Płyty stropowe typu FILIGRAN posiadają pełne dolne zbrojenie stropu. Są usztywnione dodatkowym zbrojeniem, które zapewniają kratownice przestrzenne KJ (przekrój trójkątny).

  Kratownice to element wystający ponad płyty prefabrykowane. Współpracują z nimi podczas montażu i transportu. W celu zwiększenia przyczepności dla betonu uzupełniającego górna powierzchnia płyt jest chropowata. Strop mam dodatkowe zabezpieczenie w postaci krzyżulców kratownic, stanowiących zbrojenie poprzeczne.

  Zalety stropu:

  • ogromna dokładność i gładkość stropu, która nie wymaga tynkowania.
  • zadowalająca rozpiętość długości płyt – nawet do 12 mb.
  • odporność płyt stropowych FILIGRAN dostosowana do konkretnego obciążenia, zgodna ze specyfikacją użytkowania danego stropu
  • minimum deskowania przy tworzeniu stropu
  • możliwość otrzymania dowolnych kształtów, np. trójkąty, koła, wieloboki itp.
  • możliwość stworzenia na etapie prefabrykatu różnorodnych otworów (przebić kanalizacyjnych, wentylacji itp.)
  • niski ciężar własny – płyta ma wagę – 125 – 140 kg/m2.
  • łatwość montażu
  • możliwość montażu z samochodu , unikając pośredniego składowania (wg dokumentacji projektowej)
  • minimalne zapotrzebowanie zapleczowe na placu budowy
  • uniwersalizm
  • możliwość wykonania stropu krzyżowozbrojonego, posiadającego dowolne warunki podparcia
  • minimalny czas montażu stropu, brak szalowania
  • mniejszy udział pracy pracowników
  • Dodatkowo można skorzystać z płyt korytkowych DKZ.

  Podstawowe parametry techniczne:

  • beton płyty prefabrykowanej klasy min. C25/30 (B30)
  • stal klasy A-IIIN oraz A-I
  • długość płyty max 1200 cm
  • szerokość płyty: podstawowa 220 cm oraz 240 cm
  • grubość płyty: podstawowa 5 cm
  • minimalna głębokość oparcia płyt: 2-4 cm
  • pozostałe parametry zgodnie z projektem technicznym

  Wszelkie elementy płyt stropowych typu filigran w PPB „PREFABET – KURZĘTNIK” Sp. z o.o. oraz płyty DKZ wytwarzane są na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Klienta. Proponujemy też pomoc naszych projektantów.

  Płyty żebrowe korytkowe DKZ
  Płyty żebrowe korytkowe przeznaczone do stosowania w stropach, dachach lub stropodachach w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.

  Parametry techniczne

  • beton klasy C20/25 (B25)
  • stal klasy A-IIIN oraz A-I
  • obciążenie płyty ponad ciężar własny konstrukcji: 2,0 oraz 4,0 kN/m2
  • odporność ogniowa: REI 30
  • długość modularna 180 ÷ 360 cm
  • szerokość modularna 30 oraz 60 cm
  • wysokość 10 cm
   Nominalne (gabarytowe) wymiary płyt są mniejsze od wymiarów modularnych:
  • 10 mm – dla długości
  • 10 mm – dla szerokości
  Asortyment Szerokość
  [cm]
  Objętość
  [m3]
  Powierzchnia
  [m2]
  Ciężar
  [kg]
  DKZ - 180 x 30 0,024 0,54 61
  60 0,039 1,08 99
  DKZ - 200 x 30 0,027 0,60 67
  60 0,043 1,20 109
  DKZ - 210 x 30 0,028 0,63 71
  60 0,045 1,26 115
  DKZ - 240 x 30 0,032 0,72 80
  60 0,052 1,44 130
  DKZ - 270 x 30 0,036 0,81 90
  60 0,058 1,62 145
  DKZ - 300 x 30 0,040 0,90 104
  60 0,064 1,80 173
  DKZ - 330 x 30 0,040 0,99 100
  60 0,067 1,98 168
  DKZ - 360 x 30 0,044 1,08 110
  60 0,073 2,16 183
  Asortyment Szerokość
  [cm]
  Objętość
  [m3]
  Powierzchnia
  [m2]
  Ciężar
  [kg]
  DKO - 180 x 30 0,0231 0,54 60
  60 0,0370 1,08 100
  DKO - 200 x 30 0,0269 0,60 65
  60 0,0410 1,20 110
  DKO - 210 x 30 0,0270 0,63 71
  60 0,0430 1,26 111
  DKO - 240 x 30 0,0308 0,72 80
  60 0,0490 1,44 133
  DKO - 270 x 30 0,0347 0,81 91
  60 0,0550 1,62 143
  DKO - 300 x 30 0,0380 0,90 98
  60 0,0611 1,80 153
  DKO - 330 x 30 0,0430 0,99 108
  60 0,0700 1,98 175
  DKO - 360 x 30 0,0470 1,08 118
  60 0,0760 2,16 190

  Belki nadprożowe
  Belki nadprożowe typu L19 wykonane są z betonu zwykłego zbrojonego. Stosowane są w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Wykorzystywane są do wykonywania nadproży nad otworami okiennymi i drzwiowymi.

   

  Asortyment Objętość
  [m3]
  Ciężar
  [kg]
  L - 19 / N - 120 0,016 40
  L - 19 / N - 150 0,020 50
  L - 19 / N - 180 0,024 60
  L - 19 / N - 210 0,028 70
  L - 19 / N - 240 0,032 80
  L - 19 / N - 270 0,036 90