Formy do produkcji kręgów betonowych

Formy swoją konstrukcją dostosowane są do urządzenia formującego UFK-2.0, które z kolei umożliwia formowanie kręgów o średnicy od 800 do 2000 mm, rur o średnicy od 400 do 600 i wysokości 1000 mm. Zastosowanie dodatkowych wstawek redukcyjnych umożliwia produkcję elementów o różnych wysokościach np. h=250 mm, h=500 mm, itp.

Forma do produkcji kręgów betonowych składa się z dwóch części:
a/ rdzenia, oraz
b/ płaszcza.

Rdzeń wykonany jest ze zbieżnością ku górze od 2 do 5 mm. Płaszcz formy do produkcji kręgów jest w postaci walca, usztywniony wręgami, nie dzielony.Do formowania kręgów betonowych potrzebne są pierścienie dolne, których ilość uzależniona jest od dziennej produkcji oraz pierścień górny mocowany do obrotowej ramy urządzenia formującego.

Forma do produkcji zwężek zbudowana jest podobnie z tym, że rdzeń i płaszcz wykonany jest z dużą zbieżnością pochylony pod kątem odpowiednio do wielkości średnicy. Pierścień dolny jest taki sam, jaki używa się przy formie do produkcji kręgów.

Formy do produkcji kręgów betonowych

ØDwewDzew wg BNDzew wg DIN
800 800 960 1040
1000 1000 1200 1240
1200 1200 1440 1470
1400 1400 1640 1670
1500 1500 - 1800
1600 1600 1860 -
1800 1800 2060 -
2000 2000 - 2300

Formy do produkcji rur betonowych

ØDwewDzew
400 400 560
500 500 660
600 600 760

Formy do produkcji zwężek betonowych

ØD1D2H1
1000/625 1000 1240 600
1200/625 1200 1470 600
1500/625 1500 1800 600