Urządzenie formujące UFK - 2.0

Urządzenie formujące do kręgów UFK-2.0 przeznaczone jest do produkcji kręgów betonowych bez stopki, łączonych na wpust o średnicy do 2000 mm i wysokości 1000 mm. Kręgi produkowane są w pozycji pionowej (wbudowania) na podkładach metalowych, przy zastosowaniu pierścieni kształtujących złącza kręgów.

Składa się z zainstalowanego poniżej poziomu posadzki stołu wibracyjnego z przykręconym rdzeniem na którym przy pomocy urządzenia dźwigowego umiejscawia się płaszcz formy ze spoczywającym pierścieniem dolnym, kształtującym złącze dolne kręgu. Kształt górnego wpustu oraz stabilizację formy podczas wibrowania uzyskuje się poprzez opuszczenie pierścienia górnego zainstalowanego na ruchomej ramie obrotowej urządzenia formującego. Opuszczanie pierścienia jest realizowane za pomocą siłownika hydraulicznego. Siłowniki pierścienia formującego wykonują dodatkowe ruchy zacierające.

Dane techniczne:

pow. produkcyjno-magazynowa 150 m2
czas jednego zaformowania 10 min.
wydajność na 1 zmianę roboczą 40 szt.
napięcie prądu-zasilanie 230/400 V
ciężar urządzenia 1,5 Mg
moc zainstalowana 7,4 kW

Wyposażenie dodatkowe:

pierścień formujący wpust dolny 40 szt.
zawiesie dźwigowe lub trawersa 1 szt.
urządzenie dźwigowe - do: 2,5 Mg
kosz zasypowy - zasypnik 1 szt.
sprzęt pomocniczy 1 kpl